دسته بندی ماساژ
  • 9 محصول موجود
  • 9 محصول

تایلندی روغنی

تایلندی روغنی

تومان1,350,000 تومان1,800,000
تایلندی سنتی

تایلندی سنتی

تومان1,600,000 تومان2,100,000
ماساژ شمع داغ

ماساژ شمع داغ

تومان1,500,000 تومان2,100,000
ماساژ دیپ تیشو

ماساژ دیپ تیشو

تومان1,400,000 تومان1,850,000
ماساژ اسپرت

ماساژ اسپرت

تومان1,350,000 تومان1,800,000
ماساژ ریلکسی

ماساژ ریلکسی

تومان1,050,000 تومان1,450,000
ماساژ آروما

ماساژ آروما

تومان1,100,000 تومان1,500,000
ماساژ سنگ داغ

ماساژ سنگ داغ

تومان1,900,000 تومان2,350,000
ماساژ سوئدی

ماساژ سوئدی

تومان1,100,000 تومان1,500,000