منو دسترسی

کارت هدیه VIP1 از این کارت میتوانید برای رزرو خدمات VIP به مدت 2 ساعت تقریبی استفاده کنید.

1,850,000 تومان
کارت هدیه
کالای مرتبط
کارت هدیه 2.700 میلیون تومانی
کارت هدیه 2.700 میلیون تومانی
از این کارت میتوانید برای رزرو ماساژ و یا خدمات پوستی و فیشال به ارزش 2 میلیون تومان استفاده کنید. همراه داشتن این کارت برای استفاده از آن الزامی می باشد.
2,750,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کارت هدیه 2 میلیون تومانی
کارت هدیه 2 میلیون تومانی
از این کارت میتوانید برای رزرو ماساژ و یا خدمات پوستی و فیشال به ارزش 1.500.000 تومان استفاده کنید. همراه داشتن این کارت برای استفاده از آن الزامی می باشد.
2,050,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کارت هدیه 1.500 میلیون تومانی
کارت هدیه 1.500 میلیون تومانی
از این کارت میتوانید برای رزرو ماساژ و یا خدمات پوستی و فیشال به ارزش 1 میلیون تومان استفاده کنید. همراه داشتن این کارت برای استفاده از آن الزامی می باشد.
1,550,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کارت هدیه 1 میلیون تومانی
کارت هدیه 1 میلیون تومانی
از این کارت میتوانید برای رزرو ماساژ و یا خدمات پوستی و فیشال به ارزش 500 هزار تومان استفاده کنید. همراه داشتن این کارت برای استفاده از آن الزامی می باشد.
1,050,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%

سبد خرید