منو دسترسی

کارت هدیه آروما از این کارت میتوانید برای رزرو یک ساعت ماساژ آروما در اتاق نمک استفاده کنید

850,000 تومان
کارت هدیه
کالای مرتبط
کارت هدیه 2.700 میلیون تومانی
کارت هدیه 2.700 میلیون تومانی
از این کارت میتوانید برای رزرو ماساژ و یا خدمات پوستی و فیشال به ارزش 2 میلیون تومان استفاده کنید. همراه داشتن این کارت برای استفاده از آن الزامی می باشد.
2,750,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کارت هدیه 2 میلیون تومانی
کارت هدیه 2 میلیون تومانی
از این کارت میتوانید برای رزرو ماساژ و یا خدمات پوستی و فیشال به ارزش 1.500.000 تومان استفاده کنید. همراه داشتن این کارت برای استفاده از آن الزامی می باشد.
2,050,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کارت هدیه 1.500 میلیون تومانی
کارت هدیه 1.500 میلیون تومانی
از این کارت میتوانید برای رزرو ماساژ و یا خدمات پوستی و فیشال به ارزش 1 میلیون تومان استفاده کنید. همراه داشتن این کارت برای استفاده از آن الزامی می باشد.
1,550,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کارت هدیه 1 میلیون تومانی
کارت هدیه 1 میلیون تومانی
از این کارت میتوانید برای رزرو ماساژ و یا خدمات پوستی و فیشال به ارزش 500 هزار تومان استفاده کنید. همراه داشتن این کارت برای استفاده از آن الزامی می باشد.
1,050,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
نظر جدید
شما هم نظر دهید:
0%

سبد خرید