منو دسترسی
فروشگاه
کارت هدیه اعتباری کارت هدیه اعتباری
کارت هدیه اعتباری

فروشگاه


پربازدیدترین ها

کالاهای اخیر
کارت هدیه مادر2 میلیون تومانی
کارت هدیه مادر2 میلیون تومانی
از این کارت میتوانید برای رزرو ماساژ و یا خدمات پوستی و فیشال به ارزش 2 میلیون تومان استفاده کنید. همراه داشتن این کارت برای استفاده از آن الزامی می باشد.
2,050,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کارت هدیه مادر 1.500.000 هزار تومان
کارت هدیه مادر 1.500.000 هزار تومان
از این کارت میتوانید برای رزرو ماساژ و یا خدمات پوستی و فیشال به ارزش 1.500.000 تومان استفاده کنید. همراه داشتن این کارت برای استفاده از آن الزامی می باشد.
1,550,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کارت هدیه مادر 1 میلیون تومانی
کارت هدیه مادر 1 میلیون تومانی
از این کارت میتوانید برای رزرو ماساژ و یا خدمات پوستی و فیشال به ارزش 1 میلیون تومان استفاده کنید. همراه داشتن این کارت برای استفاده از آن الزامی می باشد.
1,050,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کارت هدیه مادر 500 هزار تومانی
کارت هدیه مادر 500 هزار تومانی
از این کارت میتوانید برای رزرو ماساژ و یا خدمات پوستی و فیشال به ارزش 500 هزار تومان استفاده کنید. همراه داشتن این کارت برای استفاده از آن الزامی می باشد.
550,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کارت هدیه دیپ تیشو
کارت هدیه دیپ تیشو
از این کارت متوانید برای خدمات یک ساعت ماساژ دیپ تیشو در اتاق کلاسیک استفاده کنید
570,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کارت هدیه VIP3
کارت هدیه VIP3
از این کارت میتوانید برای رزرو خدمات VIP به مدت 2:30 ساعت تقریبی استفاده کنید.
1,700,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کارت هدیه VIP2
کارت هدیه VIP2
از این کارت میتوانید برای رزرو خدمات VIP2 به مدت 2 ساعت تقریبی استفاده کنید.
1,400,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کارت هدیه VIP1
کارت هدیه VIP1
از این کارت میتوانید برای رزرو خدمات VIP به مدت 2 ساعت تقریبی استفاده کنید.
1,250,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کارت هدیه آروما
کارت هدیه آروما
از این کارت میتوانید برای رزرو یک ساعت ماساژ آروما در اتاق نمک استفاده کنید
600,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
کارت هدیه شمع داغ
کارت هدیه شمع داغ
از این کارت میتوانید برای رزرو یک ساعت ماساژ شمع داغ در اتاق کلاسیک استفاده کنید
730,000 تومان
افزودن کالا به سبد خرید
0
افزودن ماژول جدید
0%

سبد خرید